शीण : संता बेडूक आणि बंता बेडूक गप्पा मारताहेत..

संता बेडूक: “साला लाईफ मध्ये काय थ्रिलच राह्यला नाय….”

बंता बेडूक: “मग ते शास्त्रीबुवाला विचार नी, ते सगले सांगते बघ , तुझा काय होनार, कसा होणार , चोकस मंदि , तेच्या कडे जाव नी”

संता बेडूक: ” बाला, का बोल्ल्ला तू , बराबर बात केला तू , मियाक आता जातय बघ तेच्याकले”


शीण : संता बेडूक शास्त्रीबुवां समोर..

 

संता बेडूक: “ते तुमी सगला सांगून सोडते म्हणतात की वो , ते आमचबी बघा ना ते काय ते ज्योतिष म्हंतो मी”

शास्त्रीबुवा: “वा! चतुर्थात कर्क, जलाशया शेजारी जन्म, वास्तव्य पण जलाशया शेजारी”

संता बेडूक: ” ते काय सांगून राहयला वो. आमी तिथच असतो की त्या डबक्यातच , जलाशयच  की”

शास्त्रीबुवा: “शुक्र बिघडलाय, दुसर्‍या घरात, बेसुर आवाज..”

संता बेडूक: “डराव”

शास्त्रीबुवा: “राहू केतु पण नाराज , सापांपासुन भिती”

संता बेडूक: “डराव डराव ”

शास्त्रीबुवा: “व्ययात गुरू , आध्यात्म , ध्यानधारणा, संन्यास , समाधी…….”

संता बेडूक: “खिक् , ते काय नविन नाय आमाला जी,  ते तुम्ही हायबरनेशन का काय म्हणते ना  तेच आमचं समाधी बघा, दरवर्षी असतेच बघ आमचं ते ”

शास्त्रीबुवा: “झालेच तर मंगळ……”

संता बेडूक: ” ते राहदे , सग्ला साला माहिती असलेलाच बोल्ते तुमी, जरा  पुढचे काय तां बोल नी..”

शास्त्रीबुवा: “काय जाणून घ्यायचय तुला?”

संता बेडूक: “लई येकटे पना म्हाराज, लै कंटाळा आलाय, लगिन कधी होणार? अरेंज्ड म्यारेज का आपल लव्ह होणार?”

शास्त्रीबुवा: “लौकरच एक संदर तरूणी तुझ्या आयुष्यात येणार, ती तुला उचलणार, स्पर्श करणार…”

संता बेडूक: ” व्वा वा, हि घ्या डबल दक्षिणा, आता सांगा , कधी ? कुठे ?”

शास्त्रीबुवा: ” अगदि लौकरच, जवळच्याच सायन्स कॉलेज मध्ये, झूलॉजी च्या लॅब मध्ये”

शुभं भवतु

 


About सुहास गोखले

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.
+2

सुहास गोखले administrator

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.