जातक: “महाराज, जरा पत्रिका बघून सांगता का, फार त्रास बघा डोकया ला.”
ज्योतिषी: तुझे नाव महादू, बरोबर ?
जातक: होय.
ज्योतिषी: बायकोचे नाव शेवंता,  वय ३२.
जातक: अगदि बरोब्बर!
ज्योतिषी: दोन मुले , चंदू वय ७ , रमेश वय ५
जातक: हे पण बरोबर!
ज्योतिषी: राहणार सुतारवाडी.
जातक: कमाल आहे हे पण बरोबर!
ज्योतिषी: काल तू ५ किलो गहू, ३ किलो तांदूळ आणि १० लिटर घासलेट खरेदि केलेस.
जातक: महाराज, चमत्कार म्हणायचा हा, इतके कसे अचुक सांगीतले हो?
ज्योतिषी: गाढवा, पुढच्या खेपेला जन्मपत्रिका आण दाखवायला, तुझे रेशन कार्ड नको, कळलं.

शुभं भवतु


About सुहास गोखले

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.
+1

सुहास गोखले administrator

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.