या राजकारणी व्यक्तीच्या पत्रिकेकडे वरवर जरी नजर टाकली तरी अनेक ग्रहयोग डोळ्यात भरतात, या पत्रिकेतले ठळक ग्रहयोग:

१) शुक्र – युरेनस अंशात्मक (०३:१७ अंश अप्लाईंग) केंद्र योग
२) रवी – युरेनस अंशात्मक (०१:४० अप्लाईंग) केंद्र योग
३) मंगळ – युरेनस पूर्ण अंशात्मक (००:२० सेपरेटींग)
४) बुध (वक्री) – युरेनस अंशात्मक ( ०४:३५ सेपरेटींग) केंद्र योग
५) गुरू – नेपच्युन (वक्री) अंशात्मक ( ०५:२६ सेपरेटींग) केंद्र योग

काहीसा वादाचा पण अगदी अंशात्मक असल्याने विचारात घ्यावा असा वाटणारा

६) शनी – नेपच्युन(वक्री) पूर्ण अंशात्मक (०१:१२ अप्लाईंग) षडाष्टक योग

या कुंडलीची खास बाब म्हणजे इथे मोठ्या प्रमाणात केंद्र योग आहेत परंतु एकही अंशात्मक असा नव-पंचम ग्रहयोग नाही! पण हे प्रकारे चांगलेच आहे !

केंद्र योग म्हणले की अडथळे, अडचणीं , विरोध आणि संघर्ष ! अशा सततच्या आणि चौफेर आव्हानां मुळेच व्यक्ती लढाऊ, कणखर आणि स्वाभीमानी बनत जाते!

या राजाकरण्याचा जीवनपट पाहीलात तर या लढाऊ, कणखर आणि स्वाभीमानी बाण्याची साक्षा पावलापावलांवर मिळत जाते, ग्रहयोग नेमके हेच तर सांगत आहेत!

वेळे अभावी आणि विस्तारभयास्तव या सर्वच ग्रहयोगांचा उहापोह इथे करता येणार नाहीत, चटकन जे लिहून काढता आले ते आपल्या समोर ठेवत आहे (गोड मानून घ्या!)

मी या अभ्यासात ‘सायन ग्रहस्थिती’ वापरली आहे, सोबतची पत्रिका देखील सायन पद्धतीची आहे याची नोंद घ्यावी !

 

वर दिलेल्या ग्रहयोगां पैकी :

शुक्र – युरेनस अंशात्मक (०३:१७ अंश अप्लाईंग) केंद्र योग  आणि रवी – युरेनस अंशात्मक (०१:४० अप्लाईंग) केंद्र योग आपण तपासले ,

या भागात

******* मगळ – युरेनस पूर्ण अंशात्मक (००:२० सेपरेटींग) ********** 

या राजकारणी व्यक्तीच्या पत्रिकेतला सगळ्यात महत्त्वपूर्ण ग्रहयोग म्हणजे मंगळ आणि युरेनस मधला अगदी पूर्ण अंशात्मक असा ‘केंद्र योग’ !

हा केंद्र योग अवघ्या २० आर्क निनिटांत (कलां) मध्ये होत आहे म्हणूनच अतिशय महत्त्वाचा ठरला आहे. एखादाच अंशात्मक ग्रहयोग देखील पत्रिकेचा तोल कसा सावरू अथवा बिघडवू शकतो याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरेल!

मंगळ आणि युरेनस या दोन ग्रहां मधले सगळेच योग कमी अधीक प्रमाणात वैविध्यपूर्ण असतात पण त्यातले केंद्र्योग आणि प्रतियोग निश्चितच काळजीपूर्वक तपासावे लागतात . या दोन (मंगळ व युरेनस) ग्रहांची जोड अशी काही जमते की वाटते की या योगांना कोणती दया-क्षमा-शांती म्हणून काही आहे की नाही?

“Mars Uranus combo is the dare devil fiery brand aspect, and the people who have this are the passionate risk takers and radicals.”

पण असे जरी असले तरी मी स्वत: ज्याचा पुरस्कार करतो त्या Humanistic astrology मध्ये असे मानले जाते की

“Every aspect has its constructive purpose and meaning, and this one is no exception. Mars-Uranus is made for overthrowing tyrants, including boredom, by going against the grain and carving out new paths of work, passion, and invention. We may explode in the brilliance of discovery that releases pent-up libido, wasted energy, and misplaced anger. This is not about turning swords into plowshares but turning them into light sabers that slice through the darkness of ignorance to illuminate a better way. This dynamic aspect is a seat of inner tensions. This tension gives us motivation, the drive to succeed. What begins as an inner problem once accepted and dealt with, then becomes a door to understanding.”

क्या बात हैं !

असो.

Mars is busy, hyper and action-oriented. Mars is assertive, aggressive and competitive, while Uranus is the planet of a sudden change in circumstance, much like a lightning strike. Uranus also represents innovation, invention and independence. It literally strikes out and strikes out on its own, like lightning. Uranus is unconventional and electrifying; thereby bringing about sudden change in an instant, which can show up as being erratic. You can pretty much expect the unexpected when Uranus is involved.

This aspect carries enormous energy that you may feel the need to get under some control and can eventually develop self-restraint. This can make you valuable as a leader, usually in a career where your level of courage is appreciated.

या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम अनेक मार्गाने अभिव्यक्त होत असतो. एक भलीमोठी यादीच तयार होईल, ती तशी आहे आणि इथे देत पण आहे.

लक्षात घ्या असा योग असलेल्या अनेक व्यक्ती असू शकतात, सगळेच या यादी प्रमाणे असतीलच असे नाही कारण मंगळ व युरेनस ला लाभलेले स्थानबळ, राशी बळ (वाटल्यास नक्षत्र बळाचा पण विचार करा) , या मंगळ – युरेनस योगावरच इतर कोणत्या ग्रहांचे शुभाशुभ योग होत आहेत का? एकंदर पत्रिकेचा दर्जा कसा आहे यावरही या योगाची फळे कशी आणि किती तीव्रतेने मिळतील याचा अंदाज बांधायचा असतो. त्या पलीकडेही जाऊन, जातकाला लाभलेले कौटुंबिक, सामाजीक, भावनीक, आर्थिक, शारीरीक वातावरण देखील महत्त्वाची भूमिका बजावत असते आणि काही ‘स्कूल ऑफ थॉट्स’ प्रमाणे जातकाचे ‘पूर्वसंचित’ पण मोठा प्रभाव टाकून असते.

थोडक्यात असा योग कोणाच्या पत्रिकेत दिसला तर लगेच आचरटा सारखी ही यादी त्याला वाचून दाखवू नका (क्या बच्चे की जान लोगे क्या?) , हे वाटते तितके सोप्पे नाही, तारत्म्य हे हवेच!

तर ही घ्या यादी…

एकेक घटक नीट बघा. त्या प्रत्येकात मंगळाचा हातभार किती, युरेनस चा हातभार किती हे ठरवता येते का पहा. मग पत्रिकेत मंगळ आणि युरेन्सची स्थिती पहा, कोण बलवान आहे? रस्सीखेचीत कोण जिंकणार ते ठरवा आणि मगच यादीतल्या पुढच्या मुद्द्द्याकडे वळा. कसे?

आणि हो, मी ‘त्या’ ‘बलाढ्य राजकारण्याचे’ नाव सांगीतले नसले तरी आपल्या पैकी बहुतेकांनी एव्हाना ती व्यक्ती कोण हे ओळखले असेलच! या व्यक्तीचा जीवनपट, राजकीय प्रवास, महत्त्वाच्या घटना जगजाहीर आहेत , ही यादी त्या व्यक्तिचे वर्णन किती विलक्षण चपखलतेने करते ते पहाच एकदा, अवाक व्हायला होते !

आणि मग …

******

ग्रहयोगांना अक्षरश: फाट्यावर मारणारी ‘नक्षत्र पद्धती ‘ तसेच युरेनस आणि नेपच्युन सारख्या प्रचंड परिणामकारक ग्रहांची सावली सुद्धा अंगावर पाडून न घेणारी आपली पारंपरीक पद्धती , किती मोठ्ठी चूक करत आहेत हे लक्षात येईल.

*******

रात्र रात्र जागून, मन मोडून या ग्रहयोगांचा अभ्यास करा , ‘अलिबाबा ची गुहा’ तुमच्या साठी खुल्ली होईल!

************ यादी **************

1. अत्यंत भांडकुदळ, तापट व कोणत्याही बाबतीत अत्यंत टोकाला जाणे.
2. अविचारी कृत्यें करण्यात अग्रेसर.
3. आपले साध्य साधण्यासाठी वाटेल त्या मार्गांचा अवलंब करण्याची तयारी.
4. अविवेकी, विक्षिप्त व चुकीचे निर्नय घेतले गेल्याने मोठे त्रास.
5. जिवावरची संकटे, मोठे अपघात , अग्नी व स्फोटक पदार्थांपासुन भय.
6. Self-will and eccentricity.
7. No lack of energy, but it is often fitful and ill-directed, and often a relative failure, being unable for some reason to make as good use of one’s talents as might reasonably be expected.
8. Ill-temper is common, but is not always present; sometimes there is a tendency rather to fretfulness and erratic self-will; the native may be blunt and abrupt, or irritable and querulous.
9. The native is often what is known as edgy or cornery, and is frequently not well fitted for ordinary existence.
10. Patience is a virtue that is seldom present, and humility is also rare.

11. Accidents are not infrequent, and these aspects do not make for longevity, for there is seldom much placidity and the ability to acquiesce cheerfully and readily in the dispensation of Providence is not often very noticeable.
12. There is often a disposition to take risks, and to overwork.
13. A sudden application of effort, a bodily intervention (an operation)
14. An extraordinary and unusual amount of energy made available for quite suddenly, urge for freedom and independence, the trait neither to be subdued nor to yield to other people’s will, quick determination, courage
15. Argumentative disposition, inclination to contradict others, self-will and self-willed obstinacy, lack of balance, intolerance, urge for freedom, strong emotional tensions, strains or stresses, a person imbued with a fighting spirit, violence
16. Brutal frankness, self-will and willfulness, intolerance, haste and premature action, prone to injuries or accidents
17. Violent people, fighters for freedom, revolutionaries
18. Unusual achievements through an extraordinary power of effort.
19. Inclination to act too hastily or prematurely, a danger or peril which has fortunately passed
20. The passing of a test of nerves, struggle for survival, accident, injury, operation
21. Attracted to rebels, innovators, and iconoclasts
22. Originality, bringing something old up to speed
23. Throw off constraints or to break from the normal routine
24. Controversial idea or position
25. Rushes assertiveness, aggression, competition, or a desire to individuate or separate from the herd
26. Push forward and you don’t care for the word “no”
27. Tearing, ripping, cutting, severing, or sudden separation
28. Unexpected breakthroughs, disruptions, discoveries
29. Forceful truth and not caring what others think about it
30. Anger, frustration, irritation, desire, and limitations
31. Disruptive force. Sporadic action. Eccentric actions. Klutzes. Independent actions.
32. Independent force. Rebellious actions. Rebellious energy. Controversial assertions.
33. The courage to act independently. The courage to do one’s own thing.
34. Shocking anger. Shocking violence. Unpredictable angry outbursts. Reckless. Irresponsible.
35. Accident prone.
36. Unconventional desires. Daredevils. Thrill seekers. Extreme sports.
37. Obnoxious behavior. Spastic. Quick actions. Instant action. Instant force. Sudden actions.
38. Emergency workers.
39. Unpredictable actions. Contrariness. Doing the opposite things than needed.
40. Having the courage to go one’s own way. Asserting one’s individuality.
41. Fighting the status quo.
42. Extreme selfishness.
43. Acting without approval.
44. Leading the rebellion.
45. Fighting on behalf of the underdog.
46. Actions that provoke others.
47. Fighting for independence.
48. The ability to act outside of what society expects.
49. Acting like a weirdo.
50. Bizarre behavior.
51. Restless. Fidgety. Inability to sit still. Easily bored. Needing new and exciting experiences constantly.
52. Refusing to submit to authority figures.
53. Insubordinate (defiant of authority; disobedient to orders.).
54. The ability to make quick decisions.
55. Independent to the point of being unable to cooperate.
56. Ornery (bad-tempered or difficult to deal with.)
57. Eccentrics.
58. Actively breaking the rules.
59. Demanding personal freedom.
60. Willful actions.
61. Genius energy. Genius in action.
62. Technological leader.
63. Staying at the front of technological advances.
64. Extreme competitions. Unusual competitions. Competing for individual freedom.
65. The impulse to do the opposite.
66. The impulse to resist attachments and commitments.
67. Original actions.
68. Exciting adventures.
69. Unfeeling actions.
70. Acting like ‘I don’t care.
71. Aloof.
72. Abrupt movements.
73. Humanitarian actions.
74. Acting on behalf of the group.
75. Refusing to merge with others.
76. Inventive leadership.
77. Acting on intuition.
78. Acting on sudden insights.
79. Suddenly knowing exactly what to do, and then doing it.
80. Active reform.
81. Unusual exercise.
82. High energy exercise programs.
83. Advanced equipment.
84. Callousness (insensitive and cruel disregard for others)
85. Rebelling without a cause.
86. Separatist tendencies.
87. Shocking person with unexpected actions, nervous, anxious and high strung.
88. An urgency, unpredictability and restlessness that can make or destroy in a speedy manner.
89. Radical actions. Fast and sometimes too fast actions.
90. Impatience, the short fuse, accelerating and accidents.
91. Force and energy, changes arriving unexpectedly, transformations at a lightning speed.
92. Very creative and unique as long as there is right focus and path to expend its energy.
93. A challenge to manage one’s aggression and need for excitement.
94. The revolutionary, the rebel and the independently operating soldier.
95. Accidents and involvement in the crime. Arrests and surgical operations

 

क्रमश:


About सुहास गोखले

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.
+1

सुहास गोखले administrator

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.