माझा या शास्त्राचा अभ्यास बराचसा इंग्रजीत झाला आहे (बाटलेला आहे ना!) त्यामुळे माझ्या बहुतेक सर्व नोटस इंग्रजीत असतात (इतकेच काय पत्रिकेचा अभ्यास करतानाचा विचार देखील अभावितपणे इंग्रजीतच होतो, त्याला आता काय करणार? त्यामुळे इथे जे काही लिहणार आहे त्यातला मोठा हिस्सा इंग्रजीत असेल. त्याचे आता ‘माय मराठीत’ भाषांतर करणे वेळे अभावी शक्य होणार नाही, ह्या जरा सांभाळून !

या राजकारणी व्यक्तीच्या पत्रिकेकडे वरवर जरी नजर टाकली तरी अनेक ग्रहयोग डोळ्यात भरतात, या पत्रिकेतले ठळक ग्रहयोग:

१) शुक्र – युरेनस अंशात्मक (०३:१७ अंश अप्लाईंग) केंद्र योग
२) रवी – युरेनस अंशात्मक (०१:४० अप्लाईंग) केंद्र योग
३) मंगळ – युरेनस पूर्ण अंशात्मक (००:२० सेपरेटींग)
४) बुध (वक्री) – युरेनस अंशात्मक ( ०४:३५ सेपरेटींग) केंद्र योग
५) गुरू – नेपच्युन (वक्री) अंशात्मक ( ०५:२६ सेपरेटींग) केंद्र योग

काहीसा वादाचा पण अगदी अंशात्मक असल्याने विचारात घ्यावा असा वाटणारा

६) शनी – नेपच्युन(वक्री) पूर्ण अंशात्मक (०१:१२ अप्लाईंग) षडाष्टक योग

या कुंडलीची खास बाब म्हणजे इथे मोठ्या प्रमाणात केंद्र योग आहेत परंतु एकही अंशात्मक असा नव-पंचम ग्रहयोग नाही! पण हे प्रकारे चांगलेच आहे !

केंद्र योग म्हणले की अडथळे, अडचणीं , विरोध आणि संघर्ष ! अशा सततच्या आणि चौफेर आव्हानां मुळेच व्यक्ती लढाऊ, कणखर आणि स्वाभीमानी बनत जाते!

या राजाकरण्याचा जीवनपट पाहीलात तर या लढाऊ, कणखर आणि स्वाभीमानी बाण्याची साक्षा पावलापावलांवर मिळत जाते, ग्रहयोग नेमके हेच तर सांगत आहेत!

वेळे अभावी आणि विस्तारभयास्तव या सर्वच ग्रहयोगांचा उहापोह इथे करता येणार नाहीत, चटकन जे लिहून काढता आले ते आपल्या समोर ठेवत आहे (गोड मानून घ्या!)

मी या अभ्यासात ‘सायन ग्रहस्थिती’ वापरली आहे, सोबतची पत्रिका देखील सायन पद्धतीची आहे याची नोंद घ्यावी !

 

 

 

*** शुक्र – युरेनस अंशात्मक (०३:१७ अंश अप्लाईंग) केंद्र योग ***

पत्रिकेत झालेल्या या योगा बद्दल लिहण्या सारखे बरेच आहे. या योगाची फळे अनेक मार्गाने मिळतात असे जरी असले तरी या योगाची मुख्य फळें जराश्या नाजूक विषयां संदर्भातली असल्याने त्याची जाहीर वाच्च्यता करणे मला उचित वाटत नाही!

मात्र या योगाची इतर बाबततली फळे मात्र बरीच लक्ष वेधी आहेत!

1. Co-operation of any kind becomes almost impossible.
2. Tragic separations and bereavements.
3. Self-will, and sometimes an unusual rigidity of outlook and opinion
4. While remaining outwardly rational and logical, will persist in an unfortunate course.
5. Strange unreasonableness of the Uranian.
6. Distorted orientation of the will.
7. Unfortunate associates.
8. Repressed or defeated desires.
9. Violent outbreaks or else repression-neuroses.
10. A strong and hardly controllable tension in emotional life.
11. A self-willed and obstinate disposition, strange urges and inclinations.
12. Artists, extravagant people.
13. The valuing of freedom.
14. Honesty in feelings.
15. Unusual appearance.
16. Magnetic attraction.
17. Quite afraid of rejection, quite afraid of being hurt, and detached, somewhat aloof but very self-centered.
18. Insistence on freedom, co-operating with others rather difficult.
19. Very resistant to changing and accommodating themselves.
20. The honesty, exhilaration and unconventionality ensures popularity.
21. Originality in artistic and creative fields. .
22. Deviation from the classic styles to be expected of them from their upbringing, training or background.
23. Doing things in one’s own way with little understanding of surrender and compromise.
24. Magnetic and exciting, but need to learn the art of cooperation.
25. Rebellious behavior, irresponsibility, and excessive independence.
26. Great pleasure from breaking society’s rules.
27. Experience-oriented, and not much concerned with other peoples’ opinions.
28. An inordinate need for freedom to fulfill one’s cravings in any way one desires.
29. Unrecognized fears of intimacy and rejection.
30. Avoiding commitment like the plague.
31. Talented in the arts. Inventive and creating work which is innovative and ahead of the times.
32. Electric, charming, and very flirtatious.
33. Being different from the world, and surrounded by eccentric or non-conformist friends.
34. Erratic, high-strung, and often egocentric.

 

 

****** रवी – युरेनस अंशात्मक (०१:४० अप्लाईंग) केंद्र योग *******

1. हेकेखोर व हट्टी , अनावर राग.
2. दृढनिश्चय आणि मोठी कार्यक्षमता / धमक.
3. विक्षिप्त वागण्याने स्वत:चे नुकसान.
4. सारासार विचार, संयम, शांतपणा, सोशिकपणा या गुणांचा अभाव.
5. अहंकारी वृत्ती, धडक वा मुसंडी मारण्याची शक्ती.
6. अत्यंत क्रांतीकारक, जगावेगळ्या नावीन्यपूर्ण गोष्टी करण्या कडे कल.
7. अत्यंत टोकाची, एकांगी मतें .
8. उद्योग- व्यवसायात अनपेक्षित संकट ,अस्थिरता येते.
9. लहरी स्वभावाने वा चुकीचे निर्णयाने अनेक वर्षाच्या कष्टाने मिळवलेल्या यशाची धूळदाण.
10. आर्थिक, सामाजीक, राजकीय क्षेत्रांत अचानक / अनपेक्षित विरोध, अ‍डचणीं येतात , अपयश तडकाफडकी अपयश.
11. अनपेक्षीत अपयश व संकटे.
12. आयुष्यात स्थैर्य असे लाभत नाही.
13. एखादी विचित्र घटना घडून आयुष्याला वेगळीच कलाटणी.
14. मानसिक ताण,मेंदूवर ताण, जिवावरचे प्रसंग, अपघात.
15. शस्त्र,आग , स्फोट यांचे भय.
16. विश्वासघात,फसवणुक, मारामार्‍या ,खून.
17. गूढ गोष्टींत प्राविण्य.
18. नेतृत्वाची आवड.
19. Unfortunate nature, even to the extent of catastrophe.
20. Individualistic almost to the point of anarchy
21. Self-will is likely to be extreme and the judgment is perverse, refusing
22. Own destruction or injury.
23. Vanity, morbid sensitiveness and wrong-headedness of every kind.
24. If the native is a genius, this aspect will rob him of many of the rewards of genius; if he is capable, he will still, by some foolish act, destroy the fruits of his own work, perhaps after much labor and effort.
25. Even if he is personally amiable, he will still be stubborn, misguided and fickle.
26. The views, interests and pursuits are always liable to be completely changed, abruptly and often frequently.
27. Nervous complaints and also to deep-rooted and obscure ailments.
28. Leader of “occult” movements and peculiar cults.
29. As a general rule they are difficult people to be on the wrong side of, and in such circumstances can be “good haters.”
30. The tendency to indulge in inflated fancies of the kind that panders to personal vanity.
31. Commonly found in the maps of gifted people, though they may be eccentric and have the other failings here mentioned.
32. Again the ideals may be high and the intentions of the best, nor are they ever cunning or underhand.
33. Organize well, and it may be said that often a person with the Inharmonious Suddenly and without reason go off at a tangent and either abandon or gravely injure the construction that has been raised.
34. A revolutionary spirit, a progressive mind (as applied to reform and technology)
35. Excitement or upset
36. Originality, consciousness of and concentration upon an objective or aim, a far-seeing mind, love of freedom, tendency to strive for reforms, mobility
37. Self-will, caprice or obstinacy, contradictory nature, impatience, excitable physical makeup, a muddle-head, a troublemaker
38. Strained or tense inner life, a person trying to carry through reforms in a self-willed manner
39. Innovator, reformer, inventor, technician, rebel
40. A sudden turn in life, improvement of living conditions, a change of place or vocation, carrying out of innovations, reforms
41. States of tension, sudden setbacks in life, upsetting experiences, sudden adjustment to new conditions or circumstances in life (found repeatedly in cases of military call-up and of imprisonment), connection with accidents or catastrophes

काय आले का लक्षात?

क्रमश:


About सुहास गोखले

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.
+1

सुहास गोखले administrator

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.