आज अगदी आत्ताच आलेला ताजा ताजा प्रतिसाद. मी ब्लॉगची जरा डागडुजी करत होतो तेव्ह्ढ्यात ह्या जातकाची  इमेल आली, माझे भविष्य बरोबर आल्याचा आनंद तर झालाच पण त्याहुनही जास्त आनंद झाला तो ह्या जातकाच्या घरी लग्ना नंतर दहा वर्षानी का होईना पाळणा हालला ह्या गोष्टीचा.

प्रत्येक गोष्टीची वेळ यायला लागते,  तीच मी पत्रिकेत बघून सांगतो..

जातकाचा प्रश्न संततीचा होता , मी मार्च 2013 मध्ये या जातकाला 25 जानेवारी 2015 ते 10 फेब्रुवारी 2015 या कालावधीत संतती होईल असे भाकित केले होते.

 

 

अगदी तसेच झाले जातकाला 03 फेब्रुवारी 2015 रोजी कन्यारत्न प्राप्त  झाले !

 

Dear Suhasji,

As predicted by you ,  my wife Priya delivered a nice , healthy baby girl on 3rd Feb 2015. I remember when I consulted you on this issue way back in March 2013,  you then predicted this event to happen around 25 Jan 2015 to 10th Feb 2015.Now, you prediction has proved to be 100% correct. Thanks a lot for this wonderful prediction.

Regards

 

जातकाला  तसेच बाळ बाळंतीणीला अनेक अनेक शुभेच्छा !

शुभंभवतु

सुहास


About सुहास गोखले

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.
0

सुहास गोखले administrator

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.

2 प्रतिक्रिया

///////////////

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.