नुकताच एका जातकाने त्याला सांगीतलेल्या भविष्याचा पडताळा आला असे कळवले आहे.

प्रश्न नोकरीत बदल केव्हा होईल असा होता, 13 ऑक्टोबर 2014 मध्ये मी जातकाला  या बाबतीत मार्गदर्शन केले होते. जातकाला नविन नोकरी मिळण्याचे दोन कालावधी सांगीतले होते , जातकाने ,12 April 2015 रोजी  कळवले आहे की मी सांगीतलेल्या कालावधीतच त्याला नव्या नोकरीची पक्की ऑफर मिळाली आहे, आता जातकानेच ती नोकरी स्विकारायची की नाही ते ठरवायचे आहे.

जातकाला सांगीतलेले भविष्य:

जातकाकडुन भविष्याचा पडताळा आल्याबद्दलची ईमेल.

(जातकाची माहीती गोपनिय राखण्याच्या हेतुने काही भाग पुसुन टाकला आहे)

Hello Suhas,

Thanks. I asked my queries to you regarding job change and you informed me that it might happen in April 2015.

And yes I have got one offer in last week. Offer is OK …………………………………..I need your help once again on below queries,

…… ……
I need your valuable suggetion becasue this is important change in my life. Kindly guide me.
Thanks and Best Regards,

जातकाला त्याच्या भावी वाटचाली साठी शुभेच्छा!

शुभं भवतु


About सुहास गोखले

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.
0

सुहास गोखले administrator

मी सुहास गोखले या वेब-साईटचा निर्माता. आपल्याला ज्योतिष विषयक मार्गदर्शन हवे असल्यास किंवा आपली एखादी सुचना / तक्रार असेल तर खाली दिलेल्या 'संपर्क फॉर्म' मध्ये माहीती भरुन पाठवल्यास मी ताबडतोब आपल्याशी संपर्क साधेन.

0 प्रतिक्रिया

///////////////
    1. सुहास गोखले

      आप जिस बेसब्रीसे इंतजार कर रहें है वो वाकाई काबिले तारिफ है , सब्र का फल मीठा होता है जनाब, हम देरीसे आयेंगे जुरुर लेकिन दुरुस्त साबीत होंगें. खुदा हाफीज.

      0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.