बाईंनी विचारलेला प्रश्न अगदी शब्दश: एका काना मात्रेचा फरक न करता इथे लिहितो: “उद्या एका मेडिकल टेस्ट साठी डॉक्टरांच्या कडे जात आहे, त्याचे काय होईल?”   बाईंनी प्रश्न विचारला आणि मला तो समजला तो नेमका क्षण आणि ‘नाशिक शहर’ या स्थळाची एक कुंडली मी तयार केली ती सोबत छापली आहे. दिनांक: ११ जुलै २०१९, वेळ: ०९:१०:४७ स्थळ: नाशिक शहर (19N59 , 73E48) ही (प्रश्न) कुंडली, सायन भावचलित, रिजिनोमोनटॅनस हाऊस सिस्टीम आणि मीन नोड्स अशी आहे.     आत्ता पर्यंतच्या अ‍ॅनालायसिस वरून आपण अंदाज बांधला आहे की: बाई बहुदा आय व्हि एफ IVF सारखी एखादी असीस्टेड गर्भधारण ट्रीटमेंट घेत असाव्यात आणि…

बाईंनी विचारलेला प्रश्न अगदी शब्दश: एका काना मात्रेचा फरक न करता इथे लिहितो: “उद्या एका मेडिकल टेस्ट साठी डॉक्टरांच्या कडे जात आहे, त्याचे काय होईल?” बाईंनी प्रश्न विचारला आणि मला तो समजला तो नेमका क्षण आणि ‘नाशिक शहर’ या स्थळाची एक कुंडली मी तयार केली ती सोबत छापली आहे. दिनांक: ११ जुलै २०१९, वेळ: ०९:१०:४७ स्थळ: नाशिक शहर (19N59 , 73E48) ही (प्रश्न) कुंडली, सायन भावचलित, रिजिनोमोनटॅनस हाऊस सिस्टीम आणि मीन नोड्स अशी आहे.       आता पर्यंत केलेल्या अ‍ॅनालायसीस वरून आपण एक प्राथमीक अंदाज बांधू शकलो आहे तो म्हणजे: “गर्भधारणा झाली आहे हे जाणून घेण्यासाठी ही उद्याची तपासणी…

  बाईंनी विचारलेला प्रश्न अगदी शब्दश: एका काना मात्रेचा फरक न करता इथे लिहितो: “उद्या एका मेडिकल टेस्ट साठी डॉक्टरांच्या कडे जात आहे, त्याचे काय होईल?”   बाईंनी प्रश्न विचारला आणि मला तो समजला तो नेमका क्षण आणि ‘नाशिक शहर’ या स्थळाची एक कुंडली मी तयार केली ती सोबत छापली आहे. दिनांक: ११ जुलै २०१९, वेळ: ०९:१०:४७ स्थळ: नाशिक शहर (19N59 , 73E48) ही (प्रश्न) कुंडली, सायन भावचलित, रिजिनोमोनटॅनस हाऊस सिस्टीम आणि मीन नोड्स अशी आहे.     आता जरा विचारांची दिशा बदलली ! सध्या कोणता आजार, कसली टेस्ट हा भाग जरा बाजूला ठेवू,  बाई टेस्ट करून घेणार आहेत ना,…

  बाईंनी विचारलेला प्रश्न अगदी शब्दश: एका काना मात्रेचा फरक न करता इथे लिहितो: “उद्या एका मेडिकल टेस्ट साठी डॉक्टरांच्या कडे जात आहे, त्याचे काय होईल?”   बाईंनी प्रश्न विचारला आणि मला तो समजला तो नेमका क्षण आणि ‘नाशिक शहर’ या स्थळाची एक कुंडली मी तयार केली ती सोबत छापली आहे. दिनांक: ११ जुलै २०१९, वेळ: ०९:१०:४७ स्थळ: नाशिक शहर (19N59 , 73E48) ही (प्रश्न) कुंडली, सायन भावचलित, रिजिनोमोनटॅनस हाऊस सिस्टीम आणि मीन नोड्स अशी आहे.     बाईंनी हा असाच प्रश्न का विचारला असावा? प्रश्नकुंंडली सोडवताना पहिल्यांदा त्या प्रश्नाच्या बाबतीतच  ‘का?’, ‘केव्हा?', ‘कसे?’, 'असेच का?’, ‘आत्ताच का?’, ‘कोणत्या परिस्थितीत?’…

“वाटत नाही हो!” माझ्या तोंडून पटकन हे शब्द निघून गेले, मी जीभ चावली सुद्धा पण तो पर्यंत शब्द तोंडातून निसटले देखील! बाई चक्क लाजल्या! “काही तरीच काय !” “अहो खरेच, तुमच्या कडे बघून तुम्ही ३४ वर्षांच्या आहात यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे! ” “त्यात काय, इतके आश्चर्य वाटण्या सारखे काही नाही हो” “आज काल सगळेच ‘संतूर’ साबण वापरायला लागल्या पासून अशी फसगत वारंवार होते हो, ‘त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता’ असेच झालेय सगळ्यांचे!” बाई छान हसल्या! वय विचारले म्हणून बाई कदाचित रागावल्या असल्या तर तो ताण निवळण्या साठी मी एक विनोद केला. बाईं तशा स्पोर्टिंंग निघाल्या…

वसुधाताईंचे एक किंमती (जास्त रकमेचे) ‘गिफ्ट कार्ड’ हरवले! “पंधरा दिवसापूर्वी मी ‘शॉपर्स स्टॉप’ मध्ये बरीच शॉपिंग केले तेव्हा एक गिफ्ट कार्ड मिळाले होते, पण घरी परत आल्यावर ते कार्ड नेमके कोठे ठेवले ते आता आठवत नाही. माझी पर्स, क्रेडिट कार्ड वॉलेट, टेबलाचा ड्रावर, कपाट सगळ्या ठिकाणी चार चार वेळा बघून झाले पण कार्ड कोठे सापडत नाही…” “मग बहुदा तांदळाच्या किंवा रव्याच्या डब्यात असेल, तुम्हा बायकांची बँक असते असल्या डब्ब्यात!” “नाही हो, तिथेही नाही, वेड्या सारखे सगळे डबे पण उघडून पाहिले, पण कार्ड तिथेही नाही” “घरातल्या इतर लोकांना विचारले का?” “अहो घरात आहेत किती माणसे? रोहन नोकरीला दिल्लीला गेल्या पासून मी…

लोकप्रिय लेख

///////////////