नुकतेच एका ज्योतिष अभ्यासकाशी ‘प्रश्नकुंडली’ या विषयावरती काहीसे ‘शंकासमाधान’ पद्धतीचे बोलणं झाले. तेव्हा मी जी काही माहिती त्या अभ्यासकाला दिली त्याचा इतर अभ्यासकांनाही थोडा फार लाभ होऊ शकेल असे वाटले म्हणून त्या संभाषणातला काही महत्त्वाचा भाग शब्द रूपाने आपल्या समोर मांडत आहे. त्या अभ्यासकाचा एक प्रश्न असा होता: ‘प्रश्न कुंडली’ केव्हा मांडायची म्हणजेच प्रश्नकुंडलीची वेळ कोणती घ्यायची? याचे सरळ सोपे उत्तर आहे जातकाने प्रश्न विचारला ती वेळ! पण तरीही या बाबतीत अभ्यासक गोंधळात का पडला? याचे गोंधळा मागे कारण आहे ‘नक्षत्रपद्धती’ मधल्या काही संकल्पना. नक्षत्रपद्धती मध्ये जातकाने विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर प्रश्नकुंडलीच्या माध्यमातून सोडवताना जातका कडून १ ते २४९ मधला एक…

बाईंनी विचारलेला प्रश्न अगदी शब्दश: एका काना मात्रेचा फरक न करता इथे लिहितो: “उद्या एका मेडिकल टेस्ट साठी डॉक्टरांच्या कडे जात आहे, त्याचे काय होईल?”   बाईंनी प्रश्न विचारला आणि मला तो समजला तो नेमका क्षण आणि ‘नाशिक शहर’ या स्थळाची एक कुंडली मी तयार केली ती सोबत छापली आहे. दिनांक: ११ जुलै २०१९, वेळ: ०९:१०:४७ स्थळ: नाशिक शहर (19N59 , 73E48) ही (प्रश्न) कुंडली, सायन भावचलित, रिजिनोमोनटॅनस हाऊस सिस्टीम आणि मीन नोड्स अशी आहे.     आत्ता पर्यंतच्या अ‍ॅनालायसिस वरून आपण अंदाज बांधला आहे की: बाई बहुदा आय व्हि एफ IVF सारखी एखादी असीस्टेड गर्भधारण ट्रीटमेंट घेत असाव्यात आणि…

बाईंनी विचारलेला प्रश्न अगदी शब्दश: एका काना मात्रेचा फरक न करता इथे लिहितो: “उद्या एका मेडिकल टेस्ट साठी डॉक्टरांच्या कडे जात आहे, त्याचे काय होईल?” बाईंनी प्रश्न विचारला आणि मला तो समजला तो नेमका क्षण आणि ‘नाशिक शहर’ या स्थळाची एक कुंडली मी तयार केली ती सोबत छापली आहे. दिनांक: ११ जुलै २०१९, वेळ: ०९:१०:४७ स्थळ: नाशिक शहर (19N59 , 73E48) ही (प्रश्न) कुंडली, सायन भावचलित, रिजिनोमोनटॅनस हाऊस सिस्टीम आणि मीन नोड्स अशी आहे.       आता पर्यंत केलेल्या अ‍ॅनालायसीस वरून आपण एक प्राथमीक अंदाज बांधू शकलो आहे तो म्हणजे: “गर्भधारणा झाली आहे हे जाणून घेण्यासाठी ही उद्याची तपासणी…

  बाईंनी विचारलेला प्रश्न अगदी शब्दश: एका काना मात्रेचा फरक न करता इथे लिहितो: “उद्या एका मेडिकल टेस्ट साठी डॉक्टरांच्या कडे जात आहे, त्याचे काय होईल?”   बाईंनी प्रश्न विचारला आणि मला तो समजला तो नेमका क्षण आणि ‘नाशिक शहर’ या स्थळाची एक कुंडली मी तयार केली ती सोबत छापली आहे. दिनांक: ११ जुलै २०१९, वेळ: ०९:१०:४७ स्थळ: नाशिक शहर (19N59 , 73E48) ही (प्रश्न) कुंडली, सायन भावचलित, रिजिनोमोनटॅनस हाऊस सिस्टीम आणि मीन नोड्स अशी आहे.     आता जरा विचारांची दिशा बदलली ! सध्या कोणता आजार, कसली टेस्ट हा भाग जरा बाजूला ठेवू,  बाई टेस्ट करून घेणार आहेत ना,…

  बाईंनी विचारलेला प्रश्न अगदी शब्दश: एका काना मात्रेचा फरक न करता इथे लिहितो: “उद्या एका मेडिकल टेस्ट साठी डॉक्टरांच्या कडे जात आहे, त्याचे काय होईल?”   बाईंनी प्रश्न विचारला आणि मला तो समजला तो नेमका क्षण आणि ‘नाशिक शहर’ या स्थळाची एक कुंडली मी तयार केली ती सोबत छापली आहे. दिनांक: ११ जुलै २०१९, वेळ: ०९:१०:४७ स्थळ: नाशिक शहर (19N59 , 73E48) ही (प्रश्न) कुंडली, सायन भावचलित, रिजिनोमोनटॅनस हाऊस सिस्टीम आणि मीन नोड्स अशी आहे.     बाईंनी हा असाच प्रश्न का विचारला असावा? प्रश्नकुंंडली सोडवताना पहिल्यांदा त्या प्रश्नाच्या बाबतीतच  ‘का?’, ‘केव्हा?', ‘कसे?’, 'असेच का?’, ‘आत्ताच का?’, ‘कोणत्या परिस्थितीत?’…

“वाटत नाही हो!” माझ्या तोंडून पटकन हे शब्द निघून गेले, मी जीभ चावली सुद्धा पण तो पर्यंत शब्द तोंडातून निसटले देखील! बाई चक्क लाजल्या! “काही तरीच काय !” “अहो खरेच, तुमच्या कडे बघून तुम्ही ३४ वर्षांच्या आहात यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे! ” “त्यात काय, इतके आश्चर्य वाटण्या सारखे काही नाही हो” “आज काल सगळेच ‘संतूर’ साबण वापरायला लागल्या पासून अशी फसगत वारंवार होते हो, ‘त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता’ असेच झालेय सगळ्यांचे!” बाई छान हसल्या! वय विचारले म्हणून बाई कदाचित रागावल्या असल्या तर तो ताण निवळण्या साठी मी एक विनोद केला. बाईं तशा स्पोर्टिंंग निघाल्या…

लोकप्रिय लेख

///////////////